Τριών Ναυάρχων - Δημαρχείο

Τριών Ναυάρχων - Δημαρχείο

Παλαιές φωτογραφίες με θέμα την Πλατεία Τριών Ναυάρχων  - Δημαρχείου -. Προέλευση: Ομάδα Facebook "Παλαιές Φωτογραφίες του Ναυπλίου".

Σελίδα 1 από 2