Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Καταστροφή Πετρελαίου Από Άγγλους Ναύτες Στο Ιπποφορβείο Άργους, 1915

  • μέγεθος γραμματοσειράς
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
“Περί καταστροφής των 300 κιβωτίων ακάθαρτου πετρελαίου του Ιπποφορβείου”.
Με το που γίνεται γνωστή η καταστροφή ξεκινάει ένα πλήθος επιστολών ανάμεσα στην Αστυνομία και το Λιμεναρχείο Ναυπλίου που κάνουν τις ανακρίσεις, με τον Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας, το Υπουργείο Στρατιωτικών (Επιτελική Υπηρεσία Στρατού), το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρχηγείο Χωροφυλακής) ;το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και καταλήγουν στο Υπουργείο Εξωτερικών.
 
«ΤΟ ΕΝ ΤΗ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΟΝ (ΤΗΜΕΝΙΟΝ)» “Άργος, τη 1η Ιουλίου 1905”, υπογραφή: Μ. Δημούλης Πηγή: https://www.molyvi.com/
Έγγραφο του γεωργικού σταθμού Τίρυνθας προς το υπουργείο Εθνικής οικονομίας στις 31 Οκτωβρίου 1915
Λαμβάνομεν την τιμή να αναφέρωμεν τω Σεβαστώ Υπουργείο ότι χθες το εσπέρας κατά την έβδομη ώρα μετά μεσημβρίας εισήλθον εις την αποθήκη του Ιπποφορβείου, την περιέχουσαν περί τα 300 κιβώτια ακάθαρτου πετρελαίου προωρισμένου προς καταπολέμησιν φυτοφάγων εντόμων, 15 περίπου ναύται ξένης υπηκοότητας και αφού κατέστησαν αδρανείς τον φύλακα του Ιπποφορβείου και τινα βόσκον ενοικιαστήν βοσκής αυτού, προβάλλοντες αυτοίς περίστροφα, δια πελέκεων και αιχμηρών σιδήρων ήνοιξαν τα κιβώτια και τα πετρέλαιοδοχεία χυθέντος άπαντες του περιεχομένου.
Πώς μετέβησαν οι ξένοι ναύται εις στο ιπποφορβείον δεν εννόησαν οι άνω φύλακες, τους είδον όμως φεύγοντας δια λέμβου.
Τι ήταν όμως αυτά τα κιβώτια ακάθαρτου πετρελαίου και τί είναι το Ιπποφορβείο;
Σύμφωνα με το έγγραφο του Επιθεωρητή Φυτοπαθολογίας προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ο Γεωργικός Σταθμός Τίρυνθας παρελάμβανε, μέσω της Κεντρικής Αποθήκης του Πειραιά και του Τελώνη Ναυπλίου, κιβώτια πετρελαίου ανακατεμένου με πίσσα για την καταστροφή των ακρίδων. Η ποσότητα που είχε η αποθήκη ήταν από το 1914 γιατί το 1915 δεν είχε παραστεί ανάγκη για επιπλέον κιβώτια.
Το ιπποφορβείο δημιουργήθηκε στα χρόνια του Όθωνα με στόχο την συστηματική εκτροφή αλόγων και λίγα χρόνια αργότερα από το γεγονός που περιγράφουμε (1922) το κτίριο χρησιμοποιήθηκε για να εγκατασταθούν οι πρώτοι πρόσφυγες στην περιοχή αφού δεν λειτουργούσε ως ιπποφορβείο.(Μετέπειτα ΠΕΛΑΡΓΟΣ)
 
Σε έγγραφο του, ο Λιμενάρχης Ναυπλίου κος Σιχνής, προς τον Νομάρχη Αργολιδοκορινθίας, στις 3 Νοεμβρίου 1915, αναφέρει ότι:
“Την 1η μετά μεσημβρίαν της 30 ης Οκτωβρίου κατέπλευσεν έξωθι του λιμένος αντιτορπιλικόν φέρον αγγλική σημαία όπερ απέστειλαν λέμβον υπό σημαία αγγλική, διευθύνθη προς το μικρό Ακρωτήριο της Αρβανιτιάς οπότε δεν φαίνεται εις τον λιμένα. Η λέμβος δωδεκάκωπος ή το σύρτης μένει διοδίων έφερε σωσίβια πρόχειρα, βαρέλια ύδατος…
Ταύτης επέβαινον δύο υποπλοίαρχοι Άγγλοι, εις υπαξιωματικός και περί τους 3 – 4 ναύται. Εις τον πλησίασαντα λιμενοφύλακα όπως ζήτηση κατά διαταγή μου την πιστοποίησιν ή την βεβαίωσιν του ιατρού του πλοίου, ο επικεφαλής αξιωματικός διά του διερμηνέως απήντησε ιταμώς “ας πάει μέσα ο λιμενάρχης αν του αρέσει να την πάρει” μετά τούτο μετέβησαν και ηγόρασαν ποσότητα τινά τροφίμων… Περί την 8 μμ παρατηρήθηκαν προς την διεύθυσιν των Μύλων…”
Όμως τα παραπάνω γεγονότα, όταν ενταχθούν στο γενικότερο πολιτικό και διπλωματικό κλίμα της εποχής, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τυχαία. Έχει ξεκινήσει η έντονη διαμάχη ανάμεσα στους Φιλιβασιλικούς που είναι με το μέρος της Γερμανίας και των συμμάχων τους και των Φιλελευθέρων πρόσκεινται με το μέρος της Αντάντ (Αντιβενιζελικοί – Βενιζελικοί). Στις 31 Μαϊου 1915 οι Φιλελεύθεροι κερδίζουν τις εκλογές, η κυβέρνηση ορκίζεται τον Αύγουστο του 1915. Τότε η Βουλγαρία κηρύσσει επιστράτευση για να βγει στον πόλεμο και ο Βενιζέλος αμέσως κηρύσσει γενική επιστράτευση. Σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής οι Σύμμαχοι έχουν αρχίσει να συζητούν την ανάγκη αποκλεισμού της Μεσογείου. Σύμφωνα με τις εφημερίδες “Νεολόγος Πατρών” και “Πατρίς” καταγράφονται περιπολίες συμμαχικών πλοίων στις ακτές της Πελοποννήσου. Η πολιτική σύγκρουση οξύνεται και το πολιτικό ρήγμα βαθαίνει.
Η επιτελική υπηρεσία του στρατού με έγγραφο της προς το Υπουργείο Εξωτερικών την 1η Νοεμβρίου 1915 σχετικά με την καταστροφή του πετρελαίου στις δημόσιες αποθήκες του Ιπποφορβείου Άργους αναφέρει “η αχαρακτήριστος βανδαλική και πειρατική αυτή πράξης περί της οποίας διετάχθησαν λεπτομερείς ανακρίσεις ών το αποτέλεσμα αναμένομεν η αποτελούσα κατάφωρον καταπάτησιν της ουδετερότητος, αναμφισβητήτως οφείλεται εις Άγγλους. Τούτο δε δύναται να εξαχθεί εκ των επανειλημμένων παραστάσεων και του θορύβου όν εποιήσατο η ενταύθα Αγγλική πρεσβεία επί της υπάρξεως των πετρελαίων τούτων καί εις άς παραστάσεις εδόθησαν άι κατάλληλοι εξηγήσεις…
Έτσι η Επιτελική Υπηρεσία του Στρατού με έγγραφο της προς Υπουργείο Εξωτερικών αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Άργους, τονίζοντας ότι τα πειστήρια που βρέθηκαν είναι ένας πέλεκυς που φέρει την επιγραφή “A.W. Wills & Son” και μια καπνοθήκη που περιείχε χονδροκομμένο καπνό που χρησιμοποιείται από τους Άγγλους που καπνίζουν “καπνοσήριγγα”.
Ακολουθούν, η έκθεση της Αστυνομίας και οι μαρτυρικές καταθέσεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες

20
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Προσθήκη σχολίου

Σημειώσεις η νομικό περιεχόμενο για την υποβολή σχολίων.